Logo GCKiR w Jutrosinie
Powróć do: strona główna

Wiadomości Jutrosińskie

30 kwietnia 1991 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości Jutrosińskich. Wówczas gazeta miała objetość 8 stron, formatu A5, była pisana na maszynie, ręcznie składana i powielana na kserokopiarce w urzedzie miasta, w nakładzie 150 egzemplarzy. Poczatkowo, z uwagi na trudności techniczne i finansowe, w piśmie nie było żadnych zdjęć ani szaty graficznej, teksty były zazwyczaj rozmieszczone w dwóch równych kolumnach, opatrzone krótkimi i mało wyróżniającymi się tytułami. Jedyną nowością była winieta, która została wykonana na komputerze Commodore 64. Wydawcą gazety od początku był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jutrosinie, a w skład pierwszego, założycielskiego, zespołu redakcyjnego weszli: Ewa Moryson, Bogdan Poprawski i Krystyna Konieczna.

Obecnie gazeta jest cała kolorowa i ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy. Zespół redakcyjny: Krystyna Konieczna - redaktor naczelna, Martyna Misiek-Rejek - sekretariat redakcji . Z redakcją współpracują instytucje samorządowe, placówki edukacyjne oraz stowarzyszenia i kluby zainteresowań, dostarczając materiały informacyjne i zdjęcia. 

Wiadomości Jutrosińskie można kupić w sklepach na terenie Gminy Jutrosin oraz w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.